Kaua kestab kindlustusjuhtumite käsitlemine?

Kindlustujuhtumite käsitlemine võib võtta aega kuni 3 nädalat. Kindlustusjuhtumite käsitlemise lõppu kinnitab hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e – posti aadressile. Kindlustushüvitis makstakse välja Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates hüvitisteatise kättesaamisest.