Kui pikk on kindlustusperiood?

Kindlustusperiood on 1 aasta. Hambaravikindlustusleping sõlmitakse tähtajatuna  ja see pikeneb kindlustuslepingu pikendamise kuupäeval järgmiseks 12 kuuks kui kindlustusandja või kindlustusvõtja ei ole avaldanud soovi leping katkestada teavitades sellest 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.