Kui tähtis on hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel?

Väga tähtis, et kindlustusjuhtumite käsitleja saaks järgida kindlustuslepingu tingimustes kehtestatud hüvitisreegleid (näit. 1 täidis hamba kohta).

Kui raviarvel, mille Sa kindlustusjuhtumite käsitlejale esitad, puudub hamba number (või hamba valem), siis palub kindlustusjuhtumite käsitleja esitada ravikaardi millel on hamba number märgitud. Hamba numbri võib hambaarst kirjutada arvele ka käsitsi.