Mida tähendab ooteaeg?

Ooteaeg on kindlustuslepingu alguspäevast arvestatav periood päevades, mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta e. ooteajal teostatud ravikulud on Sinu omaosalus ja ei kuulu hüvitamisele.

Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravile ning kindlustuslepingu pikendamisel uuel kindlustusperioodil.