Millised raviteenused on hambaravikindlustuse poolt hüvitatavad?

Hambaravikindlustuse poolt on hüvitatavad kõik raviteenused, mis on kirjas Sinu hamabaravikindlustuslepingu tingimuste lisas A.  Hambaravikindlustuslepingu tingimuste HRK-2020 (kehtivad alates 01.08.2020) hüvitatavad raviteenused leiad siit.