Mis on kindlustuse mõte?

Kindlustus on finantskahju eest kaitsmise vahend. Kindlustamise põhimõtte kohaselt ja vastastikusest abistamisest lähtuvalt koguvad teatud sarnase riski realiseerumist vältida üritavad isikud oma rahalised vahendid kindlustusandja juurde, et mõned neist saaksid negatiivse tagajärje saabumisel kindlustushüvitist. Seega on kindlustuse põhimõtteks kahju jaotamine suure hulga ühesugust riski kandvate isikute vahel.