Mis on piirhind või kindlustussumma raviteenuse kohta?

Seed on maksimaalne kindlustuse poolt hüvitamisele kuuluv summa raviteenuse kohta. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on madalam, siis kindlustus hüvitab Sulle hambaravikliiniku hinna. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on kõrgem, siis kindlustus hüvitab Sulle vaid kindlustuslepingu lisas A näidatud piirhinna või kindlustussumma raviteenuse kohta.