Milleks on vajalik teatud ravi eelkinnitus?

Ravi eelkinnitus on ennekõike hea võimalus kindlustusvõtjal saada teada kas hambaarsti poolt esitatud raviplaanis esitatud raviprotseduurid on kindlustuse poolt hüvitatavad, millises ulatuses ja milline summa jääb kindlustusvõtja enda kanda. Selliselt on kindlustusvõtjal võimalik hambaarstiga planeeritavate teenuste üle arutleda, leida sobilikumaid lahendusi või hoopis küsida alternatiivset pakkumist.