Milline on hambaravikindlustuse kindlustuskaitse?

Erakliendi kindlustuskaitse riskid võtab enda kanda kindlustusandja XL Insurance Company SE (AXA Grupp).

Kindlustuskaitse eesmärk on hüvitada kindlustusvõtjale tema vajalikud ravikulud, mis ilmnevad peale kindlustuslepingu alguspäeva, vastavalt kindlustuslepingu tingimustele.

Kindlustuskaitse kehtib tingimusel, et ravi oli kindlustusandja hinnangul kliiniliselt vajalik, kindlustusmakse või osa kindlustusmaksest on kindlustusjuhtumi ajaks tasutud ning ravi toimub ja on lõpetatud kindlustusperioodi lõpuks.

Kindlustuskaitse on kättesaadav isikutele kelle vanus kindlustuslepingu alguspäeval on 21 - 70 eluaastat.

Kindlustuskaitse rakendub vaid nendele hammastele, mis Sul on liitumise hetkel suus. Enne liitumist eemaldatud hammaste ravi e. asendamine ei kuulu kindlustuskaitse alla.

Kindlustuskaitse periood on 1 aasta. Kindlustuskaitse jõustub kindlustuse turustaja poolt väljastatud kindlustuspoliisil märgitud kuupäeval kuid regulaarsele ja suuvähiravile rakendub ooteaeg, vastavalt 30 ja 90 päeva.

Kindlustuskaitse saamiseks võid Sa raviks pöörduda misiganes hambaravi või ravikliinikusse Eestis ja õnnetusjuhtumi korral ka litsentseeritud hambaravikliinikusse välismaal.

Regulaarse hambaravi ja suuvähi ravi korral kehtib kindlustuskaitse ainult Eesti hambaravikliinikute või teiste ravikliinikute teenustele. Õnnetusjuhtumi korral kehtib kindlustuskaitse kõigi Eesti hambaravikliinikute ning välisriigi litsentseeritud hambaarsti raviteenustele.

Teatud raviteenused kuuluvad kindlustuskaitse alla vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust (vt kindlustuslepingutingimuste punkt 7.2).
Sellised raviteenused on:
a) Tarkusehamba eemaldamine
b) Kroonide, sildade k.a silla vahelüli või Maryland silla paigaldus
c) Ajutine kroon
d) Osaline või totaalprotees
e) Implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine

Sul on õigus kindlustuskaitsest taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: