KINDLUSTUSTINGIMUSED HRK-4/2020
(kehtivad uutele kindlustuslepingutele alates 01.08.2020 ja pikendatud kindlustuslepingutele alates 01.09.2020)
KINDLUSTUSTINGIMUSED HRK-3/2019
(kehtivad kindlustuslepingutele mis sõlmiti kuni 31.07.2021 ja kindlustuslepingutele mis pikendati kuni 31.08.2020)