Korduma kippuvad küsimused

KINDLUSTUSLEPINGU TINGIMUSED

Mis on kindlustuse mõte?

Kindlustus on finantskahju eest kaitsmise vahend. Kindlustamise põhimõtte kohaselt ja vastastikusest abistamisest lähtuvalt koguvad teatud sarnase riski realiseerumist vältida üritavad isikud oma rahalised vahendid kindlustusandja juurde, et mõned neist saaksid negatiivse tagajärje saabumisel kindlustushüvitist. Seega on kindlustuse põhimõtteks kahju jaotamine suure hulga ühesugust riski kandvate isikute vahel.

Miks ma peaksin hambaravikindlustusega liituma?

Hambaravikindlustus, nagu ka iga teine kindlustus, on selleks, et ennetada ja maandada oma võimalikke tekkivaid riske. Hambaravikindlustuse puhul on nendeks riskideks hambaravikulud, mis Sul  võivad tulevikus tekkida.

 

Millised raviteenused on hambaravikindlustuse poolt hüvitatavad?

Hambaravikindlustuse poolt on hüvitatavad kõik raviteenused, mis on kirjas Sinu hamabaravikindlustuslepingu tingimuste lisas A.  Hambaravikindlustuslepingu tingimuste HRK-2020 (kehtivad alates 01.08.2020) hüvitatavad raviteenused leiad siit.

Kui pikk on kindlustusperiood?

Kindlustusperiood on 1 aasta. Hambaravikindlustusleping sõlmitakse tähtajatuna  ja see pikeneb kindlustuslepingu pikendamise kuupäeval järgmiseks 12 kuuks kui kindlustusandja või kindlustusvõtja ei ole avaldanud soovi leping katkestada teavitades sellest 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Mida tähendab ooteaeg?

Ooteaeg on kindlustuslepingu alguspäevast arvestatav periood päevades, mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta e. ooteajal teostatud ravikulud on Sinu omaosalus ja ei kuulu hüvitamisele.

Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravile ning kindlustuslepingu pikendamisel uuel kindlustusperioodil.

Kas ma pean hambaravikindlustuse kindlustuskaitse saamiseks minema teatud hambaravikliinikusse?

Ei pea. Võid hambaravikindlustuse kindlustuskaitseks saada ravi oma lemmikkliinikus või vajadusel saada ravi misiganes hambaravikliinikus Eestis, õnnetusjuhtumi korral ka hambaravikliinikus välismaal.

Kas hambaravikindlustus hüvitab minu hambaaukude paranduse?

Kui oled liitunud hambaravikindlustusega ja Sul tekib vajadus hambaaukude parandamiseks ooteaja jooksul siis hambaravikindlustus seda ravi ei hüvita. Kindlustus hüvitab Sinu hambaaukude ravi kui see teostatakse peale ooteaega.

Kas hammaste pesu/puhastus/poleerimine/lakiga katmine (kaitseks) on kaetud?

Ei, need protseduurid on nö. profülaktilised või ilu – ja kosmeetilised protseduurid, mis on hambaravikindlustuslepingu tingimustega välistatud. Hambaravikindlustus hüvitab vaid hammaste raviga seotud kulud.

Kas ma saan muuta kindlustuskaitsepaketti?

Kindlustuskaitsepaketti ei saa muuta kindlustusperioodi jooksul. Seda saab muuta vaid kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

Millised kindlustuslepingu tingimused kehtivad mulle?

Sulle kehtivad kindlustuslepingu tingimused, mis olid kehtivad Sinu hambaravikindlustusega liitumise hetkel. Kindlustusperiood on 1 aasta ja Sinu kindlustuslepingu tingimused kehtivad samuti 1 aasta, isegi kui Sinu kindlustusperioodi jooksul annab kindlustusandja välja täiendatud või muudetud kindlustustingimused. Sinule kehtiva kindlustuslepingu tingimuste versioon (HRK-2, HRK-3 või HRK-4) on kirjas Sinu kindlustuspoliisil.

 

Mis on piirhind või kindlustussumma raviteenuse kohta?

Seed on maksimaalne kindlustuse poolt hüvitamisele kuuluv summa raviteenuse kohta. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on madalam, siis kindlustus hüvitab Sulle hambaravikliiniku hinna. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on kõrgem, siis kindlustus hüvitab Sulle vaid kindlustuslepingu lisas A näidatud piirhinna või kindlustussumma raviteenuse kohta.

HAMBARAVIKINDLUSTUSEGA LIITUMINE

Kas hambaravikindlustusega liitumiseks pean ma esitama oma hammaste staatuse?

Ei pea esitama. Hambaravikindlustusega saavad liituda kõik vanuses 21 – 70 eluaastat sõltumata hammaste tänasest seisukorrast kuid kindlustuskaitse ei kohaldu hammaste, mis olid välja tõmmatud enne kindlustusperioodi alguspäeva, sellel kuupäeval või mis eemaldati ooteaja jooksul, asendmisele.

Kas ma saan liituda hambaravikindlustusega kui mul on hammas/osa hambaid välja tõmmatud?

Jah, saad küll aga juba puuduolevate hammaste asendamist implantaadiga, sillaga või hambaproteesiga hambaravikindlustus ei hüvita.

Kas ma saan kohe liituda või pean ootama enne kindlustuse pakkumist?

Sa saad vormistada kohese liitumise valides Avalehel Sulle sobiliku kindlustuskaitsepaketi (pronks, hõbe või kuld) ja Sulle sobiliku makseviisi (3-s, 6-s või 12-s osas) ning kinnitades oma valikut vajutades lingile “LIITU JA MAKSA SIIN”.

Enne hambaravikindlustusega liitumist loe kindlasti kindlustustingimusi siit ja veendu, et need sobivad Sinu kindlustushuviga.

Kas ma saan kindlustuslepingu katkestada?

Kindlustuslepingu saate katkestada vaid jooksva kindlustusperioodi lõpuks teatades sellest ette vähemalt 1 kuu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

KINDLUSTUSJUHTUMID

Kui tähtis on hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel?

Väga tähtis, et kindlustusjuhtumite käsitleja saaks järgida kindlustuslepingu tingimustes kehtestatud hüvitisreegleid (näit. 1 täidis hamba kohta).

Kui raviarvel, mille Sa kindlustusjuhtumite käsitlejale esitad, puudub hamba number (või hamba valem), siis palub kindlustusjuhtumite käsitleja esitada ravikaardi millel on hamba number märgitud. Hamba numbri võib hambaarst kirjutada arvele ka käsitsi.

Kas ma pean raviarved kindlustusjuhtumite käsitlejale esitama ka ooteajal?

Jah, see on soovituslik. Selliselt omab kindlustusjuhtumite käsitleja ülevaadet erinevatele hammastele teostatud ravist, mis võib olla vajalik informatsioon raviarvete hüvitamiseks peale ooteaega.

Kaua kestab kindlustusjuhtumite käsitlemine?

Kindlustujuhtumite käsitlemine võib võtta aega kuni 3 nädalat. Kindlustusjuhtumite käsitlemise lõppu kinnitab hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e – posti aadressile. Kindlustushüvitis makstakse välja Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates hüvitisteatise kättesaamisest.

 

Miks ma pean ennast kindlustusjuhtumite portaali registreerima?

Hambaravikindlustusega liitumisel esitasid oma kindlustusavalduse kindlustusandjale läbi kindlustust turustava kindlustusmaakleri veebilehe www.cavitas.ee.

Kindlustusjuhtumite portaali haldab kindlustusjuhtumite käsitleja – Denis Europe OÜ – mis on kindlustusandja poolt volitatud kindlustusjuhtumeid käsitlev ettevõte.

Kindlustusega liitumisel sünkroniseeritakse Sinu andmed kindlustusjuhtumite käsitleja andmebaasiga. Registreerides ennast kindlustusjuhtumite portaali kasutajaks kinnitad, et oled kindlustusvõtja ja Sul on õigus siseneda sellesse portaali kindlustujuhtumite esitamiseks ja hüvitise saamiseks.

Kuidas toimub kindlustushüvitise väljamaksmine?

Kindlustushüvitise väljamakse saamiseks pead Sa sisestama oma IBAN pangakonto numbri kindlustusjuhtumite käsitleja portaali. Ole veendunud, et IBAN pangakonto number kuulub kindlasti sinule ja see on sisestatud vigadeta. Vastasel juhul ei jõua kindlustuhüvitise väljamakse sinuni.

Kindlustushüvitis makstakse välja Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates hüvitisteatise kättesaamisest.

Miks on kindlustusjuhtumi esitamise vorm vajalik?

Kindlustusjuhtumi esitamise vorm on vajalik Sinu kindlustusjuhtumi kiiremaks käsitlemiseks.

See vorm annab kindlustusjuhtumite käsitlejal võimaluse mõista Sinu hambaravikliiniku arvel olevat teavet korrektselt ja kiiremini.

 

 

Milleks on vajalik teatud ravi eelkinnitus?

Ravi eelkinnitus on ennekõike hea võimalus kindlustusvõtjal saada teada kas hambaarsti poolt esitatud raviplaanis esitatud raviprotseduurid on kindlustuse poolt hüvitatavad, millises ulatuses ja milline summa jääb kindlustusvõtja enda kanda. Selliselt on kindlustusvõtjal võimalik hambaarstiga planeeritavate teenuste üle arutleda, leida sobilikumaid lahendusi või hoopis küsida alternatiivset pakkumist.