Mida teha kindlustusjuhtumite korral?

NB! Kindlustusjuhtumite esitamisel on vajalik esitada kindlustusjuhtumite esitamise vorm (kohustuslik kindlustusvõtjatele kes on liitunud kindlustuslepingu tingimustega HRK-4/2020, soovituslik teistele kindlustusvõtjatele).

Laadige alla ja täitke allolev kindlustusjuhtumite esitamise vorm raviarvel oleva info põhjal või küsides abi hambaarstilt.

NB! Teatud raviteenused kuuluvad hüvitamisele vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust (kohustuslik kindlustusvõtjatele kes on liitunud kindlustuslepingu tingimustega HRK-4/2020, soovituslik teistele kindlustusvõtjate.

Ravi eelkinnituse saamiseks soovitame kasutada allolevat taotluse vormi või esitada raviplaan, millele on selgelt märgitud planeeritav ravi, selle maksumus ja planeeritava raviga seotud hamba number.

1

Saa hambaravi

Saa hambaravi Sinu poolt eelistatud hambaravikliinikus. NB! teatud ravi korral on vajalik taotleda ravi eelkinnitus, loe kindlustuslepingutingimuste punkti 7.
Tasu raviarve teostatud ravi eest. Kaardimakse korral hoia alles makekorralduse koopia.
Täida kindlustusjuhtumi esitamise vorm raviarve põhjal või oma hambaarsti abil.
2

Sisene kindlustusjuhtumite portaali

Sisene kindlustujuhtumite esitamise portaali läbi selle veebilehe menüü alajaotuse "Kindlustusjuhtumid" (https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee).
Esmakordsel sisenemisel teosta esmalt portaali registreerimine kasutades andmeid, mis on kirjas Sinu poliisil.
Igal järgenaval korral kasuta sienemiseks vaid oma isikukoodi ja salasõna, mille sa registreerimisel endale lõid.
3

Lae dokumendid portaali

Lae raviarve, kindlustusjuhtumi esitamise vorm (kohustuslik kindlustuslepinguga HRK-4/2020 kindlustusvõtjatele, soovituslik teistele) maksekorralduse koopia ja vajadusel ravikaart portaali järgides juhiseid ekraanil.
4

Ole otsusele ootel

Kindlustusjuhtumi käsitlemine võib võtta kuni 3 nädalat aega.
Jälgi oma kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust kindlustusjuhtumite portaali menüüs oleva valiku "Minu kindlustusjuhtumid" kaudu.
Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsusest annab teada hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e-posti aadressile.
5

Hüvitise väljamakse

Kindlustushüvitis laekub Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul hüvitisteatise kättesaamise päevast.

Täieliku informatsiooni kindlustusjuhtumite, nende esitamise ja hüvitamise kohta leiad Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste HRK-4/2020 punktis 7.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: