Rahvusvaheline kindlustusmaakler

Northern1 International Insurance Brokers OÜ (Northern1) on kindlustusmaaklerettevõte, mis on kantud Eesti Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee) ja mis tegeleb tasu eest maaklerlepingu alusel kindlustuse turustamisega. Northern1 omab tegevusluba kindlustusvahendustegevuseks kõikides Euroopa Liidu riikides ja Islandil.

On teada, et Eestis on täiskasvanute hambaravi riiklikult toetatud minimaalses summas. Northern1 koos rahvusvahelise kindlustusandjaga võttis riski ja alustas aastal 2008 Eestis esimese erahambaravikindlustuse kindlustuslepingute vahendamist, et nii, nagu teistes arenenud maades, oleks ka eestlastel võimalus soovi korral kindlustada oma võimalikud tekkida võivad hambaravikulud.

Northern1, on erinevate kindlustusandjatega suheldes teinud kindlaks, et tulenevalt kindlustusriski spetsiifilisusest pakub iseseisvat hambaravikindlustust Eestis hambaravi teenust kasutavatele eraisikutele vaid üks kindlustusselts, XL Insurance Company SE, mille kindlustuslepinguid Northern1 kindustusvõtjatele otse vahendab.

Cavitas on kindlustuse turustaja ja kindlustusmaakleri Northern1 hambaravikindlustuse kaubamärk Euroopas. Kaubamärk Cavitas koondab enda alla erinevate kindlustusandjate hambaravikindlustuse pakkumised ning toetab meie eesmärke erinevatel turgudel.

A+ hinnatud kindlustusandja

Cavitas hambaravikindlustuse kindlustusandjaks eraklientidest kindlustusvõtjatele on AXA Gruppi (https://axaxl.com/insurance/our-companies) kuuluv tütarettevõte  XL Insurance Company SE Iirimaal.  AXA Grupp on üks kolmest suurimast kindlustusseltsist maailmas. Kindlustusandjate stabiilsust ja tugevust näitab finantstegevuse hinnang (Financial Strength Ratings), mis on  hinnang kindlustusandja võimele täita oma kohustusi kindlustusvõtjate ees. XL Insurance Company SE korral on finants tugevuse hinnanguks A+, mis antakse nendele kindlustusseltsidele, kellel on parim võime täita oma kindlustuskohustusi.