Rahvusvaheline kindlustusmaakler

Northern1 International Insurance Brokers OÜ (Northern1) on kindlustusmaaklerettevõte, mis on kantud Eesti Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee) ja mis tegeleb tasu eest maaklerlepingu alusel kindlustuse turustamisega. Northern1 omab tegevusluba kindlustusvahendustegevuseks kõikides Euroopa Liidu riikides ja Islandil.

On teada, et Eestis on täiskasvanute hambaravi riiklikult toetatud minimaalses summas. Northern1 koos rahvusvahelise kindlustusandjaga võttis riski ja alustas aastal 2008 Eestis esimese erahambaravikindlustuse kindlustuslepingute vahendamist, et nii, nagu teistes arenenud maades, oleks ka eestlastel võimalus soovi korral kindlustada oma võimalikud tekkida võivad hambaravikulud.

Cavitas on kindlustuse turustaja ja kindlustusmaakleri Northern1 hambaravikindlustuse kaubamärk Euroopas. Kaubamärk Cavitas koondab enda alla erinevate kindlustusandjate hambaravikindlustuse pakkumised ning toetab meie eesmärke erinevatel turgudel.