Millised on kindlustuslepingu piirangud ja välistused

Kindlustusvõtja vanus 21 - 70 eluaastat.

30-päevane ooteaeg regulaarsele hambaravile ja 90-päevane ooteaeg suuvähi ravitöödele.

50% omaosalus kindlustussummast teatud raviteenuste kohta.

Kindlustuskaitse rakendub teatud ravile vaid siis kui sellele on saadud eelkinnitus enne selle ravi algus.

Kindlustuskaitse alla ei kuulu ravi mis on mõeldud hammaste, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguskuupäeva või alguskuupäeval või mis eemaldati hamba eemaldamisele kehtestatud ooteaja jooksul, asendamiseks ning ravi, mis teostati enne kindlustuslepingu alguskuupäeva või sellel päeval.

Raviteenuste või protseduuride kulu, mida ei ole kirjeldatud kindlustuslepingu tingimuste punktis 11 (Lisa A) või mis on tingimustes välistatud.

Profülaktilised menetlused (ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine, pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane).

Ravi, mis on mõeldud olemasolevate hambakroonide, sildade, hambaproteeside või implantaatide asendamiseks.

Kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik.

Piimahammaste ravi, eemaldamine või asendamine.

Ravi tasud, mis hüvitatakse riikliku hambaravihüvitise või muud liiki kindlustuse alusel, olenemata sellest, kas Te nõuate neid hüvitisi riigilt või muult kindlustusandjalt või mitte.

Täielik nimekiri välistustest on kirjas Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste HRK-4/2020 punktis 8.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: