Tähelepanu!
Käesolev hambaravikindlustuse pakkumine on vaid uutele kindlustusvõtjatele. Kindlustusandja XL Insurance Company SE ei pikendanud Teie eelmist kindlustuslepingut ja ole ole valmis pakkuma Teile uut kindlustuskaitset.