Tähelepanu!
Käesolev hambaravikindlustuse pakkumine on vaid uutele kindlustusvõtjatele ning Teil ei ole võimalik nendel tingimustel uuesti liituda. Teie kui hambaravikindlustuse endine kindlustusvõtja saate liituda uuesti vaid tasudes kindlustusmakse, mille pakkumise kindlustusandja XL Insurance Company SE Teile tegi kindlustuslepingu pikendamise hetkel.