Privaatsuspoliitika

Isikuandmete privaatsus

Kindlustuse turustaja, kindlustusmaakler Northern1 International Insurance Brokers OÜ, peab isikuandmete kaitset ja isikute privaatsust väga oluliseks, piirdudes isikuandmete töötlemisel vähimaga. Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja kliendiandmete töötlemise põhimõtetetest.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Hoiame Sinu kliendiandmete konfidentsiaalsust ja töötleme Sinu andmeid vaid vajalikus ulatuses. Rohkem infot leiad meie kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

Northern1 International Insurance Brokers OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning me edastame kindlustusmaksete teostamiseks vajalikud andmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS ja Everypay AS.

cavitas.ee veebilehte kasutama asudes või kindlustusavalduse täitmisel oled kliendiandmete töötlemise põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kindlustusvõtjaid. Anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana siinsel veebilehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@cavitas.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks nõuandetelefonil +372 5620 2341.